Odliatky

Dodávame odliatky podľa Vašej dokumentácie zo všetkých druhov ocelí, liatin a farebných kovov špecifikovaných podľa noriem EN, DIN, STN, napr:
  • rôzne odliatky do 20 000kg
  • tvarovo presné odliatky
  • liate ozubené kolesá s vonkajším priemerom do 6m
  • skrine prevodoviek a pod.
Podľa požiadavky dodávame odliatky:
  • tepelne spracované
  • ohrubované
  • s požadovanou povrchovou úpravou
Pri výrobe používame prakticky všetky známe technológie odliavania a výroby foriem (do piesku, tlakové liatie do kovovej formy, vytaviteľné a vypariteľné modely, drevené modely, škrupinové formy a pod.)