Prímesy do betónu

                                                   
Oceľové                        Polypropylenové
 vlákna                                 vlákna

E-shop: http://technik.aetrade.sk/stavba/

Oceľové vlákna zlepšujú mikro a makro vlastnosti betónu

Účinok vlákien v čerstvom betóne - ako náhrada oceľových sietí a rohoží
– znižujú tvorbu trhlín
- rovnomerne rozdeľujú napätie
- spomaľujú zmršťovanie betónu

Účinok vlákien vo vytvrdenom betóne - vylepšujú mechanické vlastností betónu
- rázovu pevnosti
- odolnosť povrchu a hrán

Doporučené dávkovanie oceľových vlákien
- od 20kg do 80kg na 1m3 betónu  na základe statického výpočtu podľa predpokladaného použitia konštrukcie

Polypropylénové vlákna

Používajú sa ako prísada do betónov, mált, omietok, poterov, tmelov, asfaltov a bitúmenových zmesí. Dôvodom použitia týchto vlákien je obmedzenie porúch a zamedzenie vzniku trhlín plastickým zmršťovaním a sadaním. Pridanie vlákien do betónu alebo malty spôsobí radikálne odstránenie zmršťovacích trhlín na povrchu betónu a v celom jeho objeme, vnútorné ošetrenie vlásočnicových trhlín, zvýšenie pevnostných parametrov betónu (malty), zvýšenie pevnosti a odolnosti betónu (malty) proti mrazu, zvýšenie odolnosti proti oderu a obrúseniu.Vlákna sa v betónovej zmesi rozptýlia rovnomerne a vytvoria hustú priestorovú sieť.