Ozonizéry

                            

Interiérový generátor ozónu               Prenosný generátor
     0.5 g/hod                                  5 g/hod

Viac o generátoroch ozónu nájdete tu