Formy na plasty a hliník

Výroba foriem pre vstrekovanie termoplastov a pre liatie hliníka
 
Simulačná analýza vstrekovania plastu do formy
- analýza zatekania
- simulácia času plnenia
- simulácia priebehu dotlaku
- simulácia vzniku zvarových čiar
- simulácia priebehu vstrekovacieho tlaku
- simulácia vzniku vzduchových bublín

Teplota